Söktermen association har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
association (n) [organisation] (u) league (n) [organisation]
association (n) [idé] (u) relationship (n) [idé]
association (n) [idé] (u) connection (n) [idé]
association (u) association
association (n) [idé] (u) association (n) [idé]
SV Svenska EN Engelska
association (n) [organisation] (u) association (n) [organisation]
association (n) [organisation] (u) society (n) [organisation]
association (n) [organisation] (u) organization (n) [organisation]
SV Synonymer för association EN Översättningar
förbund [förening] n alliance
statsförbund [förening] confederation
sammanslutning [förening] union
allians [förening] (u alliance
entente [förening] (u entente
fusion [förening] (u fusion
union [förening] (u union
brödraskap [samfund] brotherhood
sällskap [samfund] n party
gille [samfund] guild
klubb [samfund] (u club
loge [samfund] dressing room
förening [samfund] (u alliance
orden [samfund] order
organisation [förbund] (u setup (informal)
korporation [förbund] (u corporation
konsortium [förbund] n consortium
grupp [förbund] (u gathering
trust [förbund] (u trust
pool [förbund] pool
EN Engelska SV Svenska
association (n) [organisation] (u) league (n) [organisation]
association (n) [idé] (u) relationship (n) [idé]
association (n) [idé] (u) connection (n) [idé]
association (u) association
association (n) [idé] (u) association (n) [idé]
association (n) [organisation] (u) association (n) [organisation]
association (n) [organisation] (u) society (n) [organisation]
association (n) [organisation] (u) organization (n) [organisation]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för association SV Översättningar
similarity [resemblance] likhet (u)
likeness [resemblance] likhet (u)
correspondence [resemblance] överensstämmelse (u)
attractiveness [resemblance] dragningskraft (u)
affinity [resemblance] släktskap {n}
confederacy [alliance] förbund {n}
congress [alliance] kongress (u)
order [alliance] bud {n}
league [alliance] förbund {n}
brotherhood [alliance] broderskap {n}
society [alliance] förbund {n}
union [alliance] förbund {n}
business [thing] handel (u)
company [thing] verksamhet (u)
concern [thing] angå
corporation [thing] korporation (u)
house [thing] inhysa
partnership [thing] kompanjonskap {n}
firm [thing] bestämd
consideration [importance] övervägande {n}