Söktermen assume har 11 resultat
ENEngelskaSVSvenska
assume(v)[hypothesis]
 • assumed
 • assume
 • assume
 • assumed
 • assumed
anta(v)[hypothesis]
 • antagen
assume(v)[probability]
 • assumed
 • assume
 • assume
 • assumed
 • assumed
anta(v)[probability]
 • antagen
assume(v)[probability]
 • assumed
 • assume
 • assume
 • assumed
 • assumed
förmoda(v)[probability]
 • förmodad
assume(v)[hypothesis]
 • assumed
 • assume
 • assume
 • assumed
 • assumed
förutsätta(v)[hypothesis]
 • förutsatt
assume(v)[law]
 • assumed
 • assume
 • assume
 • assumed
 • assumed
förutsätta(v)[law]
 • förutsatt
ENEngelskaSVSvenska
assume(v)[probability]
 • assumed
 • assume
 • assume
 • assumed
 • assumed
förutsätta(v)[probability]
 • förutsatt
assume(v)[probability] ta för givet(v)[probability]
assume(v)[probability]
 • assumed
 • assume
 • assume
 • assumed
 • assumed
ponera(v)[probability]
 • ponerad
assume(v)[law] utgå från(v)[law]
assume(v)[responsibility] åta sig(v)[responsibility]
assume(v)[responsibility] ta på sig(v)[responsibility]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för assumeSVÖversättningar
fake[pretence]fejk(adj n v)
feign[pretence]hyckla
adopt[pretence]adoptera
sham[pretence]sken-
affect[pretence]beveka
infer[guess]innebära
conjecture[guess]förmodan{n}
imagine[guess]se
suppose[guess]förmoda
suspect[guess]misstänka
think[guess]tycka
surmise[guess](formalgissning(u)
believe[creed]tro
create[creed]komponera
credit[creed]heder
understand[creed]förstå
presume[creed]undererstå sig
dream[creed]dröm(u)
deduce[reach a conclusion]härleda
gather[reach a conclusion]plocka