Söktermen assume har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
assume (v) [hypothesis] anta (v) [hypothesis]
assume (v) [probability] anta (v) [probability]
assume (v) [probability] förmoda (v) [probability]
assume (v) [hypothesis] förutsätta (v) [hypothesis]
assume (v) [law] förutsätta (v) [law]
EN Engelska SV Svenska
assume (v) [probability] förutsätta (v) [probability]
assume (v) [probability] ta för givet (v) [probability]
assume (v) [probability] ponera (v) [probability]
assume (v) [law] utgå från (v) [law]
assume (v) [responsibility] åta sig (v) [responsibility]
assume (v) [responsibility] ta på sig (v) [responsibility]

Engelska Svenska översättingar