Söktermen assumed har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
assumed (a) [presumed] antagen (a) [presumed]
assumed (a) [presumed] förmodad (a) [presumed]
assumed (a) [presumed] tagen för givet (a) [presumed]
assumed (a) [suggestion] implicit (a) [suggestion]
assumed (a) [suggestion] underförstådd (a) [suggestion]
EN Engelska SV Svenska
assumed (a) [suggestion] indirekt (a) [suggestion]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för assumed SV Översättningar
insincere [unnatural] ej uppriktig
feigned [unnatural] simulerad
pretentious [unnatural] pretentiös
pretended [unnatural] fingerad
simulated [unnatural] sken-
affected [unnatural] gripen
imaginary [supposed] inbillnings-
hypothetical [supposed] hypotetisk
conjectural [supposed] konjektural
illegitimate [supposed] oäkta
deceptive [supposed] missvisande
false [supposed] osann
accepted [commonly accepted] accepterad
supposed [commonly accepted] förmodad
reputed [commonly accepted] förment
presumed [commonly accepted] tagen för givet
so-called [commonly accepted] så kallade
putative [commonly accepted] (formal förment
faked [pretence] fuska
calculated [pretence] instuderad