Söktermen at har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
åt to
åt (o) [position] towards (o) [position]
åt (o) [position] toward (o) [position]
åt for
åt ate
SV Svenska EN Engelska
åt towards
EN Engelska SV Svenska
åt to
åt (o) [position] towards (o) [position]
åt (o) [position] toward (o) [position]
åt for
åt ate
åt towards

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för at SV Översättningar
near [position] entrante
by [position] por
beside [position] al lado de
adjacent [position] (formal pareda o
along [position] a lo largo
approaching [movement] próximo {m}
toward [movement] para
proceeding [movement] procedimiento {m}
moving [movement] emocional
on [movement] encendido {m}
during [part of speech] a lo largo de
while [part of speech] aunque
whilst [part of speech] mientras que
meanwhile [part of speech] entremedias
in the act of [part of speech] en el momento de
in [part of speech] por
around [in the direction of] circundante
close to [in the direction of] cerca de