Söktermen at har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
åt to
åt (o) [position] towards (o) [position]
åt (o) [position] toward (o) [position]
åt for
åt ate
SV Svenska EN Engelska
åt towards
EN Engelska SV Svenska
åt to
åt (o) [position] towards (o) [position]
åt (o) [position] toward (o) [position]
åt for
åt ate
åt towards

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för at SV Översättningar
near [position] inte långt ifrån
by [position] längs med
beside [position] bredvid
adjacent [position] (formal intilliggande
along [position] längs
approaching [movement] nästa
toward [movement] till
proceeding [movement] fortsätta
moving [movement] flyttning (u)
on [movement] vid
during [part of speech] genom hela (prep)
while [part of speech] fastän
whilst [part of speech] medan
meanwhile [part of speech] så länge
in the act of [part of speech] i färd att
in [part of speech]
around [in the direction of] runtom