Söktermen at har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
åt to
åt (o) [position] towards (o) [position]
åt (o) [position] toward (o) [position]
åt for
åt ate
SV Svenska EN Engelska
åt towards
EN Engelska SV Svenska
at (o) [price] för (o) [price]
at till
at
at (o) [time] (o) [time]
at (o) [proximity] vid (o) [proximity]
at (o) [time] vid (o) [time]
at (o) [proximity] nära (o) [proximity]
at i
at hos
at vid

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för at SV Översättningar
by [position] 道に沿って (prep adv adj n)
along [position] -沿って (prep adv)
toward [movement] のために (prep)
on [movement] (…-no ue ni)
in [part of speech] (ni)