Söktermen attend to har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
attend to (v) [house] sköta (v) [house]
attend to (v) [house] ta hand om (v) [house]
attend to (v) [general] ge akt på (v) [general]
attend to (v) [general] uppmärksamma (v) [general]
attend to (v) [house] se efter (v) [house]
EN Engelska SV Svenska
attend to expediera

EN SV Översättningar för attend

attend
 • attended
 • attend
 • attend
 • attended
 • attended
sköta
 • skött
attend (v) [meeting] delta i (v) [meeting]
attend (v) [meeting]
 • attended
 • attend
 • attend
 • attended
 • attended
närvara (v) [meeting]
 • närvarad
attend (v) [meeting] vara med (v) [meeting]
attend
 • attended
 • attend
 • attend
 • attended
 • attended
uppvakta
 • uppvaktad
attend
 • attended
 • attend
 • attend
 • attended
 • attended
bevista
 • bevistad
attend
 • attended
 • attend
 • attend
 • attended
 • attended
åhöra
 • åhörd
attend
 • attended
 • attend
 • attend
 • attended
 • attended
deltaga
 • deltagen
attend gå på
attend
 • attended
 • attend
 • attend
 • attended
 • attended
lyssna
 • lyssnad

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för attend to SV Översättningar
heed [listen to] bekymra sig om
mind [listen to] tanke (u)
respect [listen to] aktning (u)
hear [listen to] åhöra
take care of [assist] ta itu med
nurse [assist] sköterska
serve [assist] severa
take charge of [assist] tillvarata
tend [assist] ha en benägenhet
focus [pay attention] medelpunkt (u)
scrutinize [pay attention] skärskåda
ponder [pay attention] grunna
concentrate [pay attention] koncentrat
listen [activity]
attend [activity] åhöra
mark [activity] signera
note [activity] ton (u)
notice [activity] iakttaga
obey [activity] rätta sig efter
guard [care for] patrull (u)