Söktermen attention har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
attention (n) [attentiveness] uppmärksamhet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [consideration] uppmärksamhet (n) [consideration] (u)
attention (n) [heed] uppmärksamhet (n) [heed] (u)
attention (n) [consideration] beaktande (n) {n} [consideration]
attention (n) [heed] beaktande (n) {n} [heed]
EN Engelska SV Svenska
attention (n) [heed] omtanke (n) [heed] (u)
attention (n) [attentiveness] artighet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [attentiveness] omsorgsfullhet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [attentiveness] omtänksamhet (n) [attentiveness] (u)
attention (n) [medicine] vård (n) [medicine] (u)
attention (n) [medicine] tillsyn (n) [medicine] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för attention SV Översättningar
civility [courtesy] Verbindlichkeit {f}
politeness [courtesy] Höflichkeit {f}
consideration [courtesy] Vergütung {f}
care [courtesy] Sorge {f}
concern [courtesy] Besorgnis {f}
regard [courtesy] Ansehen {n}
alertness [mindfulness] Vorsicht {f}
application [mindfulness] Aufbringung
focus [mindfulness] fokussieren
concentration [mindfulness] Konzentration {f}
thoroughness [mindfulness] Gründlichkeit {f}
fascination [mindfulness] Faszination {f}
tact [observance] Takt {m}
notice [observance] Vermerk {m} (m)
observation [observance] Prüfung {f}
reflection [observance] Besinnung (f)
thoughtfulness [observance] Rücksichtnahme {f}
diligence [persistence] Sorgfalt {f}
industry [persistence] Branche {f}
assiduity [persistence] Emsigkeit {f}