Söktermen attityd har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
attityd (n) [tanke] (u) view (n) [tanke]
attityd (n) [tanke] (u) opinion (n) [tanke]
attityd (n) [tanke] (u) attitude (n) [tanke]
attityd (n) [uppförande] (u) attitude (n) [uppförande]
attityd (n) [tanke] (u) feeling (n) [tanke]
SV Svenska EN Engelska
attityd (n) [tanke] (u) outlook (n) [tanke]
attityd (n) [tanke] (u) sentiment (n) [tanke] (formal)
attityd (n) [uppförande] (u) manner (n) [uppförande]
attityd (n) [uppförande] (u) countenance (n) [uppförande]
attityd (u) attitudes
SV Synonymer för attityd EN Översättningar
ställning [hållning] (u rack
pose [hållning] (u pose
kroppsställning [hållning] stance
reaktion [inställning] (u reaction
synsätt [inställning] n approach
referensram [inställning] (u frame of reference
handlingssätt [inställning] n line of conduct
beteende [inställning] n demeanor
beteendemönster [handlande] behaviour pattern
uppträdande [handlande] n demeanor
uppförande [handlande] n demeanor
hållning [handlande] (u carriage
maner [handlande] n manner
förfarande [handlande] n proceeding
syn [sätt att se] (u eyesight
uppfattning [sätt att se] (u construe
ståndpunkt [sätt att se] (u attitude
inställning [sätt att se] (u attitude
värdering [sätt att se] (u appraisal
mening [sätt att se] (u purport (formal)