Söktermen attribute har 9 resultat
ENEngelskaSVSvenska
attribute(n)[person] särdrag(n){n}[person]
attribute attribut{n}
attribute(n)[linguistics] attribut(n){n}[linguistics]
attribute(n)[sign] attribut(n){n}[sign]
attribute(v)[ascribe]
 • attributed
 • attribute
 • attribute
 • attributed
 • attributed
tillskriva(v)[ascribe]
 • tillskriven
ENEngelskaSVSvenska
attribute(v)[ascribe]
 • attributed
 • attribute
 • attribute
 • attributed
 • attributed
tillräkna(v)[ascribe]
 • tillräknad
attribute(v)[ascribe]
 • attributed
 • attribute
 • attribute
 • attributed
 • attributed
tillerkänna(v)[ascribe]
 • tillerkänd
attribute(n)[person] drag(n){n}[person]
attribute(n)[person] utmärkande egenskap(n)[person](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för attributeSVÖversättningar
charge[relationship]beskyllning(u)
assign[relationship]anslå
impute[relationship]beskylla
ascribe[relationship]tillerkänna
pertain[relationship]tillhöra
associate[relationship]kamrat(u)
attach[relationship]bifoga
virtue[characteristic]dygd(u)
trait[characteristic](formalegenhet(u)
quality[characteristic]kvalificera
peculiarity[characteristic]egendomlighet(u)
property[characteristic]ägodel
quirk[characteristic]snirkel
gift[characteristic]donera
credit[ascribe]heder
connect[ascribe]förbinda
refer[ascribe]hänvisa (till)
lay[ascribe]låg
asset[quality]tillgång(u] och efterfrågan [i)
merit[quality](formalmerit