Söktermen audience har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
audience (n) [meeting] audiens (n) [meeting] (u)
audience (n) [performance] auditorium (n) {n} [performance]
audience åhörare (u)
audience (n) [general] publik (n) [general] (u)
audience (n) [performance] publik (n) [performance] (u)
EN Engelska SV Svenska
audience (n) [general] åhörarskara (n) [general] (u)
audience företräde {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för audience SV Översättningar
turnout [assemblage] antal närvarande {n}
assembly [assemblage] samling (u)
public [assemblage] statlig
crowd [assemblage] massa (u)
congregation [assemblage] församling (u)
attendance [assemblage] passa upp
conference [hearing] konferens (u)
discussion [hearing] diskussion (u)
conversation [hearing] konversation (u)
review [hearing] tidskrift (u)
examination [hearing] tentamen
test [try-out] dugga
trial [try-out] tillfällig
hearing [try-out] höra
audition [try-out] prov {n}
interview [audition] sammanträffande {n}
congress [audition] kongress (u)
meeting [conference] sammanträde
intercourse [conference] (formal samfärdsel
society [people] samhälle {n}