Söktermen austerity har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
austerity (n) [character] barskhet (n) [character] (u)
austerity (n) [character] hårdhet (n) [character] (u)
austerity (n) [character] stränghet (n) [character] (u)
austerity (n) [character] bisterhet (n) [character] (u)
austerity (n) [character] strikthet (n) [character] (u)
EN Engelska SV Svenska
austerity (n) [sobriety] soberhet (n) [sobriety] (u)
austerity (n) [sobriety] måttlighet (n) [sobriety] (u)
austerity (n) [sobriety] nykterhet (n) [sobriety] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för austerity SV Översättningar
discipline [penance] tukt
denial [penance] avslag {n}
sacrifice [penance] uppoffring
purgation [penance] (formal rening (u)
mortification [penance] kallbrand (u)
hardness [inflexibility] hårdhet (u)
stiffness [inflexibility] stelhet
rigidity [inflexibility] stränghet (u)
acerbity [inflexibility] (formal bitterhet (u)
formality [inflexibility] formalitet (u)
severity [harshness] kännbart
sharpness [harshness] skärpa (u)
solemnity [harshness] högtidlighet (u)
frugality [prudence] sparsamhet (u)
husbandry [prudence] jordbruk {n}
saving [prudence] (formal spara
economy [prudence] ekonomisk
plainness [lack of embellishment] alldaglighet
simplicity [lack of embellishment] enkelket
seriousness [gravity] allvarsamhet (u)