Söktermen authorization har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
authorization (n) [approval] godkännande (n) {n} [approval]
authorization (n) [approval] bemyndigande (n) {n} [approval]
authorization (n) [business company] bemyndigande (n) {n} [business company]
authorization (n) [law] bemyndigande (n) {n} [law]
authorization (n) [approval] tillåtelse (n) [approval] (u)
EN Engelska SV Svenska
authorization (n) [business company] tillåtelse (n) [business company] (u)
authorization (n) [law] tillåtelse (n) [law] (u)
authorization (n) [approval] tillstånd (n) {n} [approval]
authorization (n) [approval] auktorisation (n) [approval] (u)
authorization (n) [law] skriftligt bemyndigande (n) {n} [law]
authorization (n) [law] fullmakt (n) [law] (u)
authorization (n) [business company] koncession (n) [business company] (u)
authorization berättigande

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för authorization SV Översättningar
endorsement [thing] endossement {n}
permit [thing] tillståndsbevis {n}
authorisation [thing] godkännande {n}
visa [thing] visum {n}
accord [agreement] medge
accession [agreement] tillträde {n}
acquiescence [agreement] eftergivenhet (u)
consent [agreement] bejaka
yes [agreement] jo
approbation [agreement] (formal gillande
assent [agreement] (formal bifall {n}
nomination [designation] nominering (u)
appointment [designation] ämbete {n}
naming [designation] namngivning
fixing [designation] reparation (u)
setting [designation] ställa in
assignment [designation] uppdrag {n}
justification [permission] försvar {n}
power [permission] fömåga
sanction [permission] tillåtelse (u)