Söktermen authorizing har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
authorizing (a) [approving] godkännande (a) {n} [approving]
authorizing (a) [general] bemyndigande (a) {n} [general]
authorizing (a) [approving] auktoriserande (a) [approving]
authorizing (a) [general] auktoriserande (a) [general]
authorizing (a) [approving] stadfästande (a) [approving]
EN Engelska SV Svenska
authorizing (a) [approving] godtagande (a) [approving]
authorizing godkännandet

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för authorizing SV Översättningar
acquiescent [affirmative] undfallande
agreeing [affirmative] samstämmig
supporting [affirmative] bärande
confirmatory [affirmative] bestyrkande {n}
delegation [entrustment] delegation (u)
commission [entrustment] kommission (u)
assignment [entrustment] uppdrag {n}
sending [entrustment] sändning (u)
granting [consenting] tillåter
letting [consenting] låter
allowing [consenting] tillåter
lenient [consenting] mild
licensing [consenting] tillståndsgivning
suffering [consenting] lidande {n}