Söktermen avbryta har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
avbryta slough off
avbryta (v) [kontinuitet] interrupt (v) [kontinuitet]
avbryta (v) [slut] abort (v) [slut]
avbryta (v) [förhandling] break off (v) [förhandling]
avbryta (v) [produktion] discontinue (v) [produktion]
SV Svenska EN Engelska
avbryta (v) [konversation] interrupt (v) [konversation]
avbryta (v) [konversation] heckle (v) [konversation]
avbryta (v) [telefon] cut off (v) [telefon]
avbryta (v) [telefon] interrupt (v) [telefon]
avbryta (v) [aktivitet] cease (v) [aktivitet] (formal)
avbryta (v) [aktivitet] discontinue (v) [aktivitet]
avbryta (v) [aktivitet] end (v) [aktivitet]
avbryta (v) [aktivitet] stop (v) [aktivitet]
avbryta (v) [aktivitet] terminate (v) [aktivitet] (formal)
avbryta discontinue
SV Synonymer för avbryta EN Översättningar
klippa av [hastigt avsluta] snip
stoppa [hastigt avsluta] (v) tuck
hejda [hastigt avsluta] (v) abort
upplösa [hastigt avsluta] (v) dissolve
inställa [hastigt avsluta] (v) call off
upphöra med [hastigt avsluta] (v) stop
bordlägga [ajournera] postpone
göra en paus [ajournera] (v) pause
avbryta [ajournera] (v) interrupt
hämma [hindra] (v) curb
störa [hindra] (v) intrude upon
infalla [hindra] (v) fall
snäsa av [hindra] snap
ge upp [tappa sugen] (v) surrender (formal)
misströsta [tappa sugen] (v) despair
tröttna [tappa sugen] (v) tire
ge tappt [tappa sugen] give in
ge på båten [tappa sugen] (v) jilt (pej.)
återhålla [hejda] (v) hold back
misslyckas [tappa sugen] (v) go wrong