Söktermen aversion har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
aversion (n)[känslor](u) abhorrence (n)[känslor]
aversion (n)[känslor](u) repugnance (n)[känslor](formal)
aversion (u) aversion
aversion (n)[känslor](u) aversion (n)[känslor]
aversion (n)[känslor](u) dislike (n)[känslor]
SV Svenska EN Engelska
aversion (n)[känslor](u) antipathy (n)[känslor]
EN Engelska SV Svenska
aversion (n)[känslor](u) abhorrence (n)[känslor]
aversion (n)[känslor](u) repugnance (n)[känslor](formal)
aversion (u) aversion
aversion (n)[känslor](u) aversion (n)[känslor]
aversion (n)[känslor](u) dislike (n)[känslor]
aversion (n)[känslor](u) antipathy (n)[känslor]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för aversionSV Översättningar
horror [detestation] fasa
abhorrence [detestation] aversion (u)
anathema [detestation] anatema (u)
hatred [detestation] hat {n}
loathing [detestation] vämjelse
abomination [detestation] styggelse
animosity [enmity] fientlighet (u)
hostility [enmity] fiendskap (u)
dislike [enmity] tycka illa om
antagonism [enmity] antagonism (u)
repugnance [feeling] (formal motsägelse (u)
antipathy [feeling] antiparti
distaste [dislike] avsmak (u)
objection [dislike] invändning (u)
reluctance [dislike] obenägenhet (u)
repulsion [dislike] repulsion (u)
revulsion [repugnance] häftig reaktion
denial [repugnance] avslag {n}
rejection [repugnance] utmönstring
refusal [repugnance] tillbakavisande {n}