Söktermen avlägsna har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
avlägsna (v) [allmän] take away (v) [allmän]
avlägsna (v) [föremål] take away (v) [föremål]
avlägsna (v) [allmän]
 • avlägsnad
remove (v) [allmän]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
avlägsna (v) [stryka ut]
 • avlägsnad
remove (v) [stryka ut]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
avlägsna
 • avlägsnad
eliminate (informal)
 • eliminated
 • eliminate
 • eliminate
 • eliminated
 • eliminated
SV Svenska EN Engelska
avlägsna (v) [stryka ut]
 • avlägsnad
erase (v) [stryka ut]
 • erased
 • erase
 • erase
 • erased
 • erased
avlägsna (v) [stryka ut]
 • avlägsnad
obliterate (v) [stryka ut]
 • obliterated
 • obliterate
 • obliterate
 • obliterated
 • obliterated
avlägsna (v) [föremål] move away (v) [föremål]
avlägsna
 • avlägsnad
oust
 • ousted
 • oust
 • oust
 • ousted
 • ousted
avlägsna
 • avlägsnad
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
SV Synonymer för avlägsna EN Översättningar
utplåna [bortskaffa] efface (formal)
sudda ut [bortskaffa] blot out
amputera [bortskaffa] amputate
förflytta [fjärma] relegate
undanröja [avskilja] obviate
lägga åt sidan [avskilja] set apart
utesluta [avskilja] exclude
eliminera [avskilja] eliminate (informal)
avskeda [avskilja] sack (informal)
utmanövrera [avskilja] outmanoeuvre
avvända [avskilja] avert (formal)
slopa [upphäva] reject
göra slut på [upphäva] use
avlysa [upphäva] cancel
avskaffa [upphäva] repeal
klippa av [avskära] snip
avspärra [avskära] block
avskärma [avskära] screen off
avskilja [avskära] detach
rentvå [avtvätta] whitewash (pej.)