Söktermen avskeda har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
discharge (v) [jobb]
 • discharged
 • discharge
 • discharge
 • discharged
 • discharged
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
fire (v) [jobb] (informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
dismiss (v) [jobb] (formal)
 • dismissed
 • dismiss
 • dismiss
 • dismissed
 • dismissed
avskeda (v) [jobb] give the sack (v) [jobb] (informal)
avskeda
 • avskedad
sack (informal)
 • sacked
 • sack
 • sack
 • sacked
 • sacked
SV Svenska EN Engelska
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
sack (v) [jobb] (informal)
 • sacked
 • sack
 • sack
 • sacked
 • sacked
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
separate (v) [jobb]
 • separated
 • separate
 • separate
 • separated
 • separated
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
axe (v) [jobb] (informal)
 • axed
 • axe
 • axe
 • axed
 • axed
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
ax (v) [jobb] (informal)
 • axed
 • ax
 • ax
 • axed
 • axed
avskeda (v) [jobb]
 • avskedad
displace (v) [jobb]
 • displaced
 • displace
 • displace
 • displaced
 • displaced
avskeda
 • avskedad
dismiss (formal)
 • dismissed
 • dismiss
 • dismiss
 • dismissed
 • dismissed
SV Synonymer för avskeda EN Översättningar
undanröja [avskilja] obviate
lägga åt sidan [avskilja] set apart
utesluta [avskilja] exclude
eliminera [avskilja] eliminate (informal)
utmanövrera [avskilja] outmanoeuvre
avvända [avskilja] avert (formal)
avlägsna [avskilja] eliminate (informal)
suspendera [skilja från tjänsten] suspend
störta från tronen [skilja från tjänsten] dethrone
detronisera [skilja från tjänsten] dethrone
avsätta [skilja från tjänsten] depose
entlediga [ge avsked] dismiss (formal)
avfärda [ge avsked] dispatch
avvisa [ge avsked] disallow
peta [ge avsked] pick
sparka [ge avsked] kick
köra bort [ge avsked] throw out
friställa [ge avsked] lay off
tränga undan [slå ut] supersede
stänga ute [såga av] debar