Söktermen avskilja har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
avskilja
 • avskild
detach
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
avskilja (v) [politik]
 • avskild
segregate (v) [politik]
 • segregated
 • segregate
 • segregate
 • segregated
 • segregated
avskilja
 • avskild
segregate
 • segregated
 • segregate
 • segregate
 • segregated
 • segregated
avskilja
 • avskild
sequester
 • sequestered
 • sequester
 • sequester
 • sequestered
 • sequestered
SV Synonymer för avskilja EN Översättningar
avspärra [avstänga] block
avskärma [isolera] screen off
dekantera [filtrera] decant
separera [filtrera] disassociate
destillera [filtrera] distil
klippa av [avskära] snip
avlägsna [avskära] eliminate (informal)
lossa [ta loss] loosen
lösgöra [ta loss] extricate
befria [ta loss] enfranchise
frigöra [ta loss] free up (v)
lösa [ta loss] solve
ta isär [skilja] dismantle
sortera [åtskilja] sort
särskilja [åtskilja] distinguish
skumma [särskilja] foam
centrifugera [särskilja] spin
sålla [särskilja] winnow
avdela [avdela för visst ändamål] divide
avsända [avdela för visst ändamål] despatch