Söktermen avvisa har 23 resultat
SV Svenska EN Engelska
avvisa (v) [folk] turn away (v) [folk]
avvisa (v) [person] brush off (v) [person]
avvisa (v) [förslag] set aside (v) [förslag]
avvisa (v) [erbjudande]
 • avvisad
repulse (v) [erbjudande] (formal)
 • repulsed
 • repulse
 • repulse
 • repulsed
 • repulsed
avvisa (v) [person] force to leave (v) [person]
SV Svenska EN Engelska
avvisa (v) [person] chuck out (v) [person]
avvisa (v) [folk] refuse to let in (v) [folk]
avvisa
 • avvisad
dismiss (formal)
 • dismissed
 • dismiss
 • dismiss
 • dismissed
 • dismissed
avvisa (v) [neka]
 • avvisad
withhold (v) [neka]
 • withheld
 • withhold
 • withhold
 • withheld
 • withheld
avvisa (v) [neka]
 • avvisad
deny (v) [neka]
 • denied
 • deny
 • deny
 • denied
 • denied
avvisa (v) [rättsvetenskap]
 • avvisad
overrule (v) [rättsvetenskap]
 • overruled
 • overrule
 • overrule
 • overruled
 • overruled
avvisa
 • avvisad
disallow
 • disallowed
 • disallow
 • disallow
 • disallowed
 • disallowed
avvisa (v) [person] throw out (v) [person]
avvisa (v) [förslag] throw out (v) [förslag]
avvisa (v) [förslag] turn down (v) [förslag]
avvisa (v) [erbjudande] turn down (v) [erbjudande]
avvisa (v) [förslag]
 • avvisad
reject (v) [förslag]
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
avvisa (v) [person] get rid of (v) [person]
avvisa (v) [förslag] turn away (v) [förslag]
avvisa (v) [neka]
 • avvisad
refuse (v) [neka] (formal)
 • refused
 • refuse
 • refuse
 • refused
 • refused
avvisa
 • avvisad
repulse (formal)
 • repulsed
 • repulse
 • repulse
 • repulsed
 • repulsed
avvisa send away
avvisa
 • avvisad
spurn (formal)
 • spurned
 • spurn
 • spurn
 • spurned
 • spurned
SV Synonymer för avvisa EN Översättningar
avsäga sig [avböja] abnegate
avstå från [avböja] forgo
betacka sig [avböja] decline
tillbakavisa [avböja] reject
undanbe sig [avböja] evade
acceptera [undanbe sig] accept
antaga [undanbe sig] accept
avböja [undanbe sig] decline
göra sig kvitt [göra sig av med] get rid of
köra bort [göra sig av med] throw out
avhysa [göra sig av med] evict
driva på flykten [göra sig av med] rout
undanröja [göra sig av med] obviate
avfärda [göra sig av med] dispatch
entlediga [ge avsked] dismiss (formal)
avsätta [ge avsked] depose
peta [ge avsked] pick
sparka [ge avsked] kick
friställa [ge avsked] lay off
avskeda [ge avsked] sack (informal)