Söktermen away har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
away (o) [distance] borta (o) [distance]
away (o) [aside] åt sidan (o) [aside]
away (o) [aside] undan (o) [aside]
away (o) [aside] bort (o) [aside]
away (o) [distance] bort (o) [distance]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för away SV Översättningar
disconnected [apart] virrig
divided [apart] delat
distant [apart] långt avlägsen
asunder [apart] åtskild
aloof [not too close] på avstånd
afar [not too close] (literature långt borta
off [not too close] åstad
backward [direction] bakåtriktad
to the rear [direction] akteröver
rearward [direction] baktill
back [direction] back (u)
abroad [place] utrikes
separately [time or position] separat
alone [time or position] allena
individually [time or position] individuellt
independently [time or position] oberoende {n}
exclusively [time or position] exklusivt
to one side [time or position] krokigt
apart [time or position] bort
out [state] ut