Söktermen bättre en fågel i handen än tio i skogen har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
bättre en fågel i handen än tio i skogen (proverb)[small but certain advantage is preferable] a bird in the hand is worth two in the bush (proverb)[small but certain advantage is preferable]

SVEN Översättningar för bättre

bättre better
bättre (o)[adverb] better (o)[adverb]
bättre (a)[allmän] better (a)[allmän]
bättre (v n)[comparative form of the adverb ''well''] better (v n)[comparative form of the adverb ''well'']
bättre preferable

SVEN Översättningar för en

en (a)[indefinit determinant] some (a)[indefinit determinant]
en (o)[opersonlig] you (o)[opersonlig]
en (a)[allmän] one (a)[allmän]
en (a)[grundtal] one (a)[grundtal]
en (o)[grundtal] one (o)[grundtal]
en (a)[indefinit determinant] one (a)[indefinit determinant]
en (a)[indefinit determinant] a certain (a)[indefinit determinant]
en a
en (a)[indefinit determinant] a (a)[indefinit determinant]
en (o)[obestämd artikel] a (o)[obestämd artikel]

SVEN Översättningar för fågel

fågel (n)[boskapsskötsel](u) poultry (n)[boskapsskötsel]
fågel (n)[kulinarisk](u) poultry (n)[kulinarisk]
fågel (n)[kulinarisk](u) fowl (n)[kulinarisk]
fågel (u) bird
fågel (n)[ornitologi](u) bird (n)[ornitologi]
fågel (u) wildfowl

SVEN Översättningar för i

i (o)[destination] to (o)[destination]
i (o)[tid] to (o)[tid]
i (o)[tid] of (o)[tid]
i (o)[tid] till (o)[tid](arch.)
i at
i (o)[preposition] in (o)[preposition]
i (o)[tid] before (o)[tid]
i (o)[preposition] inside (o)[preposition]
i (o)[preposition] into (o)[preposition]
i (o)[riktning] into (o)[riktning]

SVEN Översättningar för än

än (conj prep adv)[Introduces a comparison] than (conj prep adv)[Introduces a comparison]
än (o)[jämförelse] than (o)[jämförelse]
än even
än than
än still
än yet

SVEN Översättningar för tio

tio ten
tio (a)[grundtal] ten (a)[grundtal]
tio (num n)[the cardinal number occurring after 9 and before 11] ten (num n)[the cardinal number occurring after 9 and before 11]