Söktermen båda har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
båda (v)[omen]
 • bådad
mean (v)[omen]
 • meant
 • mean
 • mean
 • meant
 • meant
båda (v)[omen]
 • bådad
indicate (v)[omen]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
båda (v)[framtid]
 • bådad
presage (v)[framtid](literature)
 • presaged
 • presage
 • presage
 • presaged
 • presaged
båda (v)[omen]
 • bådad
promise (v)[omen]
 • promised
 • promise
 • promise
 • promised
 • promised
båda (v)[framtid]
 • bådad
bode (v)[framtid]
 • boded
 • bode
 • bode
 • boded
 • boded
SV Svenska EN Engelska
båda (v)[omen]
 • bådad
bode (v)[omen]
 • boded
 • bode
 • bode
 • boded
 • boded
båda (a)[bägge] either (a)[bägge]
båda both
båda (o)[allmän] both (o)[allmän]
båda (a)[bägge] both (a)[bägge]
båda (a)[bägge] one and the other (a)[bägge]
båda (a)[bägge] the two (a)[bägge]
båda (v)[framtid]
 • bådad
spell (v)[framtid]
 • spelled
 • spell
 • spell
 • spelled
 • spelled
SV Synonymer för bådaEN Översättningar
alla [gemensamt] everything
tillsammans [gemensamt] together
duo [tvenne] (u duo
två [tvenne] fortnight
förutsäga [förebåda] forecast
varsla om [förebåda] spell
lova [förebåda] pledge
förespå [förebåda] predict
betyda [förebåda] signify (formal)
innebära [förebåda] connote
bägge [förebåda] the two
ömse [förebåda] both
grund [skär] (u basic
skär [holme] skerry
kobbe [holme] islet
rev [holme] (u reef
kalv [holme] (u veal
klippa [holme] cliff
häll [holme] slab
atoll [holme] (u atoll