Söktermen båda har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
båda (v) [omen] mean (v) [omen]
båda (v) [omen] indicate (v) [omen]
båda (v) [framtid] presage (v) [framtid] (literature)
båda (v) [omen] promise (v) [omen]
båda (v) [framtid] bode (v) [framtid]
SV Svenska EN Engelska
båda (v) [omen] bode (v) [omen]
båda (a) [bägge] either (a) [bägge]
båda both
båda (o) [allmän] both (o) [allmän]
båda (a) [bägge] both (a) [bägge]
båda (a) [bägge] one and the other (a) [bägge]
båda (a) [bägge] the two (a) [bägge]
båda (v) [framtid] spell (v) [framtid]
SV Synonymer för båda EN Översättningar
alla [gemensamt] everything
tillsammans [gemensamt] together
duo [tvenne] (u duo
två [tvenne] fortnight
förutsäga [förebåda] forecast
varsla om [förebåda] spell
lova [förebåda] pledge
förespå [förebåda] predict
betyda [förebåda] signify (formal)
innebära [förebåda] connote
bägge [förebåda] the two
ömse [förebåda] both
grund [skär] (u basic
skär [holme] skerry
kobbe [holme] islet
rev [holme] (u reef
kalv [holme] (u veal
klippa [holme] cliff
häll [holme] slab
atoll [holme] (u atoll