Söktermen bön har 5 resultat
SV Svenska EN Engelska
bön (n v) [act of requesting] (u) request (n v) [act of requesting]
bön (u) prayer
bön (n) [religion] (u) prayer (n) [religion]
bön (u) request
SV Synonymer för bön EN Översättningar
petition [anhållan] (u petition
ansökan [anhållan] n application for
hemställan [anhållan] (invariable motion
anspråk [anhållan] n claima
krav [anhållan] n exigency
önskemål [anhållan] n desideratum
önskan [anhållan] n wish
begäran [anhållan] n request
gudstjänst [andakt] (u church service
ritual [andakt] (u ritual
akt [andakt] (u act
mässa [andakt] (u mass
fråga [ansökan] ask
anmodan [ansökan] n application
fordran [ansökan] n demand
böneskrift [ansökan] (u petition
anhållan [ansökan] (invariable petition
andakt [åkallan] devotional
lov [åkallan] n leave
förbön [åkallan] intercession
EN Engelska SV Svenska
Bön Bön