Söktermen börja sina har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
börja sina (v) [förråd] run out (v) [förråd]

SV EN Översättningar för börja

börja (v) [starta]
 • börjad
institute (v) [starta] (formal)
 • instituted
 • institute
 • institute
 • instituted
 • instituted
börja (v) [begynna]
 • börjad
start (v) [begynna]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
börja (v) [början]
 • börjad
start (v) [början]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
börja (v) [diskussion]
 • börjad
start (v) [diskussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
börja (v) [starta]
 • börjad
start (v) [starta]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
börja (v) [allmän] lead off (v) [allmän]
börja (v) [allmän] go ahead (v) [allmän]
börja
 • börjad
begin
 • begun
 • begin
 • begin
 • began
 • began
börja (v n) [To start, to initiate or take the first step into something.]
 • börjad
begin (v n) [To start, to initiate or take the first step into something.]
 • begun
 • begin
 • begin
 • began
 • began
börja (v) [allmän]
 • börjad
begin (v) [allmän]
 • begun
 • begin
 • begin
 • began
 • began

SV EN Översättningar för sina