Söktermen balance against each other har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för balance

balance (n) [state] jämvikt (n) [state] (u)
balance balans (u)
balance (v) [state]
  • balanced
  • balance
  • balance
  • balanced
  • balanced
balansera (v) [state]
  • balanserad
balance (n) [banking] saldo (n) {n} [banking]
balance (n) [instrument] våg (n) [instrument] (u)
balance tillgodohavande
balance (n v) [accounting: list of credits and debits] balansräkning (n v) [accounting: list of credits and debits]

EN SV Översättningar för against

against (o) [contra] mot (o) [contra]
against (o) [general] mot (o) [general]
against (o) [suggestion] mot (o) [suggestion]
against (o) [comparison] i förhållande till (o) [comparison]
against (o) [contra] emot (o) [contra]
against (o) [general] emot (o) [general]
against (o) [suggestion] emot (o) [suggestion]
against (o) [contra] gentemot (o) [contra]
against (o) [contra] kontra (o) [contra]
against (o) [comparison] i jämförelse med (o) [comparison]

EN SV Översättningar för each

each alla
each (determiner n) [every] alla (determiner n) [every]
each (o) [apiece] var (o) {n} [apiece]
each (a) [determiner] var (a) {n} [determiner]
each (o) [pronoun] var (o) {n} [pronoun]
each (o) [apiece] per styck (o) [apiece]
each (o) [apiece] per man (o) [apiece]
each (o) [pronoun] var för sig (o) [pronoun]
each var och en
each vardera

EN SV Översättningar för other

other (a) [determiner] andra (a) [determiner]
other (o) [general] andra (o) [general]
other (o) [pronoun - singular] andra (o) [pronoun - singular]
other (a) [general] övrig (a) [general]
other annan