Söktermen bana har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
bana (n) [astronomi] (u)
 • banad
orbit (n) [astronomi]
 • orbited
 • orbit
 • orbit
 • orbited
 • orbited
bana (u) trajectory
bana (n) [artilleri] (u) trajectory (n) [artilleri]
bana (n v) [area on ice for curling game] (u)
 • banad
sheet (n v) [area on ice for curling game]
 • sheeted
 • sheet
 • sheet
 • sheeted
 • sheeted
bana (n) [sport] (u) lane (n) [sport]
SV Svenska EN Engelska
bana (u)
 • banad
course
 • coursed
 • course
 • course
 • coursed
 • coursed
bana (u) path
SV Synonymer för bana EN Översättningar
vandring [jordevandring] (u wandering
karriär [jordevandring] (u career
utveckling [jordevandring] (u growth
verksamhet [jordevandring] (u activity
yrke [jordevandring] n occupation
stig [väg] (u path
led [väg] (u joint (slang)
rutt [väg] (u route
omlopp [väg] n circulation
krets [väg] (u sphere
linje [järnväg] (u file
spår [järnväg] n vestige
räls [järnväg] (u rails
bank [järnväg] (u bank
lopp [löparbana] n race
varv [löparbana] n shipyard
stadion [löparbana] (invariable stadium
arena [löparbana] (u arena
störtränna [löparbana] (u chute
i massor [i långa banor] en masse