Söktermen barbarian har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
barbarian (n) [behavior - man] barbar (n) [behavior - man] (u)
barbarian (n) [ethnology] barbar (n) [ethnology] (u)
barbarian (n) [ethnology] primitiv människa (n) [ethnology] (u)
barbarian (n) [ethnology] ociviliserad människa (n) [ethnology] (u)
barbarian (n) [ethnology] brutal människa (n) [ethnology] (u)
EN Engelska SV Svenska
barbarian (n) [behavior - man] odjur (n) {n} [behavior - man]
barbarian (n) [behavior - man] (n) {n} [behavior - man]
barbarian (n) [behavior - man] kräk (n) {n} [behavior - man]
barbarian (n) [behavior - man] rå människa (n) [behavior - man] (u)
barbarian (n) [behavior - man] vilde (n) [behavior - man] (u)
barbarian (a) [behavior] barbarisk (a) [behavior]
barbarian (a) [uncivilized] barbarisk (a) [uncivilized]
barbarian (a) [behavior] omänsklig (a) [behavior]
barbarian (a) [behavior] grym (a) [behavior]
barbarian (a) [uncivilized] ociviliserad (a) [uncivilized]
barbarian (a) [uncivilized] primitiv (a) [uncivilized]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för barbarian SV Översättningar
uncivilized [characteristic] tölpaktig
barbarous [characteristic] primitiv
uninhabited [characteristic] obebodd
wild [characteristic] vild
fierce [barbarous] våldsam
unkind [barbarous] avogt
unnatural [barbarous] onaturlig
brutal [barbarous] djurisk
brutish [barbarous] djurisk
cruel [barbarous] grym
barbaric [barbarous] barbarisk
grim [behaviour] kylig
incisive [behaviour] bitande
bloodthirsty [behaviour] mordisk
inexorable [behaviour] obeveklig
harsh [ferocious] sträv
savage [ferocious] okultiverad
feral [ferocious] förvildad
inhuman [ferocious] inte mänsklig
alien [savage] främmande