Söktermen barbarian har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
barbarian (n)[behavior - man] barbar (n)[behavior - man](u)
barbarian (n)[ethnology] barbar (n)[ethnology](u)
barbarian (n)[ethnology] primitiv människa (n)[ethnology](u)
barbarian (n)[ethnology] ociviliserad människa (n)[ethnology](u)
barbarian (n)[ethnology] brutal människa (n)[ethnology](u)
EN Engelska SV Svenska
barbarian (n)[behavior - man] odjur (n){n}[behavior - man]
barbarian (n)[behavior - man](n){n}[behavior - man]
barbarian (n)[behavior - man] kräk (n){n}[behavior - man]
barbarian (n)[behavior - man] rå människa (n)[behavior - man](u)
barbarian (n)[behavior - man] vilde (n)[behavior - man](u)
barbarian (a)[behavior] barbarisk (a)[behavior]
barbarian (a)[uncivilized] barbarisk (a)[uncivilized]
barbarian (a)[behavior] omänsklig (a)[behavior]
barbarian (a)[behavior] grym (a)[behavior]
barbarian (a)[uncivilized] ociviliserad (a)[uncivilized]
barbarian (a)[uncivilized] primitiv (a)[uncivilized]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för barbarianSV Översättningar
uncivilized [characteristic] tölpaktig
barbarous [characteristic] primitiv
uninhabited [characteristic] obebodd
wild [characteristic] vild
fierce [barbarous] våldsam
unkind [barbarous] avogt
unnatural [barbarous] onaturlig
brutal [barbarous] djurisk
brutish [barbarous] djurisk
cruel [barbarous] grym
barbaric [barbarous] barbarisk
grim [behaviour] kylig
incisive [behaviour] bitande
bloodthirsty [behaviour] mordisk
inexorable [behaviour] obeveklig
harsh [ferocious] sträv
savage [ferocious] okultiverad
feral [ferocious] förvildad
inhuman [ferocious] inte mänsklig
alien [savage] främmande