Söktermen barbarisk har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
barbarisk (a)[uppförande] barbaric (a)[uppförande]
barbarisk (a)[blodtörstig] slaughterous (a)[blodtörstig]
barbarisk (a)[blodtörstig] very cruel (a)[blodtörstig]
barbarisk (a)[blodtörstig] murderous (a)[blodtörstig]
barbarisk (a)[blodtörstig] bloodthirsty (a)[blodtörstig]
SV Svenska EN Engelska
barbarisk (a)[ociviliserad] primitive (a)[ociviliserad]
barbarisk (a)[ociviliserad] uncultured (a)[ociviliserad]
barbarisk (a)[ociviliserad] uncivilized (a)[ociviliserad]
barbarisk (a)[uppförande] heathen (a)[uppförande]
barbarisk (a)[uppförande] inhuman (a)[uppförande]
barbarisk (a)[ociviliserad] barbarian (a)[ociviliserad]
barbarisk (adj)[uncivilised] barbaric (adj)[uncivilised]
barbarisk (a)[ociviliserad] barbaric (a)[ociviliserad]
barbarisk barbaric
barbarisk (a)[uppförande] barbarous (a)[uppförande]
barbarisk (a)[ociviliserad] barbarous (a)[ociviliserad]
barbarisk (adj n v)[Barbaric, not civilized] savage (adj n v)[Barbaric, not civilized]
barbarisk (a)[uppförande] barbarian (a)[uppförande]
barbarisk barbarous
barbarisk savage
SV Synonymer för barbariskEN Översättningar
[ociviliserad] brutish
ohyfsad [ociviliserad] unpolished
okultiverad [ociviliserad] savage
grym [ociviliserad] cruel
vild [ociviliserad] ferocious
omänsklig [ociviliserad] barbarous
hednisk [ociviliserad] heathen
grov [ociviliserad] rough
tölpig [ociviliserad] churlish
ofin [ociviliserad] indelicate
bondsk [ociviliserad] boorish
främmande [ociviliserad] extraneous
utländsk [ociviliserad] foreign
ociviliserad [oupplyst] savage
mörk [oupplyst] darksome
opolerad [primitiv] harsh
simpel [primitiv] simple
tarvlig [primitiv] common
vulgär [primitiv] vulgarian
klumpig [primitiv] clumsy