Söktermen barsk har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
barsk (a) [uppförande] brusk (a) [uppförande]
barsk (a) [karaktär] strict (a) [karaktär]
barsk (a) [karaktär] stern (a) [karaktär]
barsk (a) [karaktär] severe (a) [karaktär]
barsk (a) [karaktär] harsh (a) [karaktär]
SV Svenska EN Engelska
barsk harsh
barsk (a) [karaktär] austere (a) [karaktär]
barsk (a) [uppförande] terse (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] brusque (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] curt (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] rough (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] rude (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] blunt (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] snappish (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] gruff (a) [uppförande]
barsk (a) [uppförande] abrupt (a) [uppförande]
barsk stern
barsk rugged
barsk gruff