Söktermen bayonet har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
bayonet (n) [military] bajonett (n) [military] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för bayonet SV Översättningar
stab [action] dolkstöt
cut [action] snitt {n}
pierce [action] genombryta
impale [action] spetsa på en påle
slash [action] hugg {n}
stick [action] käpp (u)
knife [action] kniv (u)
penetrate [pierce] penetrera
lance [pierce] spjut {n}
run through [pierce] gå igenom
spear [pierce] spjut {n}