Söktermen be har 25 resultat
SVSvenskaENEngelska
be(v)[råd]
 • bedd
seek(v)[råd](formal)
 • sought
 • seek
 • seek
 • sought
 • sought
be(v)[anmoda] call upon(v)[anmoda]
be(v)[anmoda] ask formally(v)[anmoda]
be(v)[anmoda] call on(v)[anmoda]
be(v)[religion]
 • bedd
pray(v)[religion]
 • prayed
 • pray
 • pray
 • prayed
 • prayed
SVSvenskaENEngelska
be
 • bedd
prey
 • preyed
 • prey
 • prey
 • preyed
 • preyed
be
 • bedd
ask
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
be(v)[fråga]
 • bedd
plead(v)[fråga]
 • pleaded
 • plead
 • plead
 • pleaded
 • pleaded
SVSynonymer för beENÖversättningar
knäfalla[anropa den högste]коленича(v)
begära[bedja]жаду́вам(v n)
bönfalla[bedja]прося(v n)
böna[bedja](uфасу́л(n v)
hälsa[tillönska]здраве{n}(zdráve)
önska[tillönska]и́скам(n)
tigga[vädja]изпросвам(v n)
råda[säga till]препоръ̀чвам(v)
kräva[säga till]изисквам
föreskriva[säga till]прокарвам(v)
kalla[säga till]наричам се(n v)
ENEngelskaSVSvenska
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
sitta
 • sutten
be att vara eller inte vara
be finnas till
be uppsagd
be(v)[(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ha(v)[(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
 • havd
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
stå
 • stådd
be finnas
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ske
 • skedd
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
bli
 • bliven
be(v)[place] vara belägen(v)[place]
be(v)[philosophy]
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
existera(v)[philosophy]
 • existerad
be(v)[place] vara(v)[place]
be(v)[philosophy] vara(v)[philosophy]
be(v)[general] vara(v)[general]
be(v)[(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] vara(v)[(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
be vara
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ligga
 • legad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för beSVÖversättningar
exist[state]существова́ть(v)
breathe[state]существова́ть(v)
continue[state]продо́лжиться(v n)
subsist[state]выживать(vyživát’)
live[state]прожить(prožít’)