Söktermen be har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
be (v) [råd]
 • bedd
seek (v) [råd] (formal)
 • sought
 • seek
 • seek
 • sought
 • sought
be (v) [anmoda] call upon (v) [anmoda]
be (v) [anmoda] ask formally (v) [anmoda]
be (v) [anmoda] call on (v) [anmoda]
be (v) [religion]
 • bedd
pray (v) [religion]
 • prayed
 • pray
 • pray
 • prayed
 • prayed
SV Svenska EN Engelska
be
 • bedd
prey
 • preyed
 • prey
 • prey
 • preyed
 • preyed
be
 • bedd
ask
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
be (v) [fråga]
 • bedd
plead (v) [fråga]
 • pleaded
 • plead
 • plead
 • pleaded
 • pleaded
EN Engelska SV Svenska
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
sitta
 • sutten
be att vara eller inte vara
be finnas till
be uppsagd
be (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ha (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
 • havd
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
stå
 • stådd
be finnas
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ske
 • skedd
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
bli
 • bliven
be (v) [place] vara belägen (v) [place]
be (v) [philosophy]
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
existera (v) [philosophy]
 • existerad
be (v) [place] vara (v) [place]
be (v) [philosophy] vara (v) [philosophy]
be (v) [general] vara (v) [general]
be (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] vara (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
be vara
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ligga
 • legad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för be SV Översättningar
exist [state] съществувам (sǎštestvuvam)
breathe [state] съществувам (sǎštestvuvam)
continue [state] запазвам се (n v)
live [state] живея (živéja)