Söktermen be a hard one to figure out har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
be a hard one to figure out (v) [feelings] vara svår att komma underfund med (v) [feelings]

EN SV Översättningar för be

be (v) [place] vara belägen (v) [place]
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ligga
 • legad
be vara
be (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] vara (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
be (v) [general] vara (v) [general]
be (v) [philosophy] vara (v) [philosophy]
be (v) [place] vara (v) [place]
be (v) [philosophy]
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
existera (v) [philosophy]
 • existerad
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
sitta
 • sutten
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
bli
 • bliven

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för hard

hard (a) [difficult] svår (a) [difficult]
hard (a) [effort] svår (a) [effort]
hard (a) [effort] mödosam (a) [effort]
hard (a) [effort] besvärlig (a) [effort]
hard (a) [effort] betungande (a) [effort]
hard (a) [effort] hård (a) [effort]
hard (a) [look] hård (a) [look]
hard (a) [material] hård (a) [material]
hard (a) [water] hård (a) [water]
hard (a) [effort] tryckande (a) [effort]

EN SV Översättningar för one

one (o) [indefinite pers. pron.] man (o) [indefinite pers. pron.] (u)
one (a) [cardinal number] en (a) [cardinal number]
one (o) [cardinal number] en (o) [cardinal number]
one (a) [general] en (a) [general]
one (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
one (a) [indefinite determiner] en viss (a) [indefinite determiner]
one ett
one (a) [cardinal number] ett (a) [cardinal number]
one (o) [cardinal number] ett (o) [cardinal number]
one (a) [general] ett (a) [general]

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

EN SV Översättningar för figure

figure (n) [drawing] bild (n) [drawing] (u)
figure (v) [thought]
 • figured
 • figure
 • figure
 • figured
 • figured
anta (v) [thought]
 • antagen
figure (v) [thought]
 • figured
 • figure
 • figure
 • figured
 • figured
förmoda (v) [thought]
 • förmodad
figure (v) [name]
 • figured
 • figure
 • figure
 • figured
 • figured
uppträda (v) [name]
 • uppträdd
figure
 • figured
 • figure
 • figure
 • figured
 • figured
räkna
 • räknad
figure (n) [money] pris (n) {n} [money]
figure (v) [thought] räkna med (v) [thought]
figure (n) [money]
 • figured
 • figure
 • figure
 • figured
 • figured
summa (n) [money] (u)
 • summad
figure (n) [mathematics] siffra (n) [mathematics] (u)
figure (n) [money] siffra (n) [money] (u)

EN SV Översättningar för out

out ut
out (o) [location] ute (o) [location]