Söktermen be on the decline har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
be on the decline (v) [person] förfalla (v) [person]
be on the decline (v) [person] bli sämre (v) [person]
be on the decline (v) [person] deklinera (v) [person]
be on the decline (v) [business company] gå åt pipan (v) [business company]
be on the decline (v) [business company] stryka med (v) [business company]
EN Engelska SV Svenska
be on the decline (v) [business company] gå utför (v) [business company]

EN SV Översättningar för be

be (v) [place] vara belägen (v) [place]
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
ligga
 • legad
be vara
be (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] vara (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
be (v) [general] vara (v) [general]
be (v) [philosophy] vara (v) [philosophy]
be (v) [place] vara (v) [place]
be (v) [philosophy]
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
existera (v) [philosophy]
 • existerad
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
sitta
 • sutten
be
 • been
 • are
 • are
 • were
 • were
bli
 • bliven

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för decline

decline (v) [drop off]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
minska (v) [drop off]
 • minskad
decline
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
slutta
 • sluttad
decline (v) [drop off]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
avta (v) [drop off]
 • avtagen
decline (v) [drop off]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
försvinna (v) [drop off]
 • försvunnen
decline (v) [drop off]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
bortfalla (v) [drop off]
 • bortfallen
decline (v) [civilization]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
förfalla (v) [civilization]
 • förfallen
decline (v) [deteriorate]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
förfalla (v) [deteriorate]
 • förfallen
decline (v) [general]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
avböja (v) [general]
 • avböjd
decline (v) [general]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
avslå (v) [general]
 • avslagen
decline (n) [civilization] sjunkande (n) {n} [civilization]