Söktermen because har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
because (o) [reason] för (o) [reason]
because därför
because (o) [reason] (o) [reason]
because (o) [reason] på grund av (o) [reason]
because (o) [reason] som en följd av (o) [reason]
EN Engelska SV Svenska
because därför att
because (o) [conjunction] därför att (o) [conjunction]
because (o) [reason] därför att (o) [reason]
because (o) [conjunction] eftersom (o) [conjunction]
because (o) [reason] eftersom (o) [reason]
because (o) [conjunction] emedan (o) [conjunction]
because eftersom

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för because SV Översättningar
since [part of speech] sedert
as [part of speech] soos
for [since] terwyl
as regards [in consideration of] ten opsigte van