Söktermen become void har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
become void (v) [permit] gå ut (v) [permit]
become void (v) [permit] löpa ut (v) [permit]
become void (v) [permit] förfalla (v) [permit]

EN SV Översättningar för become

become (v) [behavior]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
passa (v) [behavior]
 • passad
become (v) [suit]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
passa (v) [suit]
 • passad
become
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
mulna
 • mulnad
become
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli
 • bliven
become (v) [general]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v) [general]
 • bliven
become (v) [grow into]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v) [grow into]
 • bliven
become (v) [to begin to be]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bli (v) [to begin to be]
 • bliven
become (v) [grow into]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
bliva (v) [grow into]
 • bliven
become (v) [grow into] utvecklas till (v) [grow into]
become (v) [behavior]
 • become
 • become
 • become
 • became
 • became
anstå (v) [behavior]
 • anstådd

EN SV Översättningar för void

void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upplösa (v) [laws]
 • upplöst
void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
avskaffa (v) [laws]
 • avskaffad
void (v) [cancel]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
annullera (v) [cancel]
 • annullerad
void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
annullera (v) [laws]
 • annullerad
void (v) [cancel]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upphäva (v) [cancel]
 • upphävd
void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upphäva (v) [laws]
 • upphävd
void (v) [cancel]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
ogiltigförklara (v) [cancel]
 • ogiltigförklarad
void tom
void (n) [lack] brist (n) [lack] (u)
void (n) [lack] lucka (n) [lack] (u)