Söktermen bedöma har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
estimate (v) [avgöra]
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
rate (v) [mening]
 • rated
 • rate
 • rate
 • rated
 • rated
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
grade (v) [mening]
 • graded
 • grade
 • grade
 • graded
 • graded
bedöma (v) [rättsvetenskap]
 • bedömd
try (v) [rättsvetenskap]
 • tried
 • try
 • try
 • tried
 • tried
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
find (v) [mening]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
SV Svenska EN Engelska
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
deem (v) [mening]
 • deemed
 • deem
 • deem
 • deemed
 • deemed
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
judge (v) [värdera]
 • judged
 • judge
 • judge
 • judged
 • judged
bedöma (v) [rättsvetenskap]
 • bedömd
judge (v) [rättsvetenskap]
 • judged
 • judge
 • judge
 • judged
 • judged
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
judge (v) [mening]
 • judged
 • judge
 • judge
 • judged
 • judged
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
judge (v) [avgöra]
 • judged
 • judge
 • judge
 • judged
 • judged
bedöma (v) [skatt]
 • bedömd
assess (v) [skatt]
 • assessed
 • assess
 • assess
 • assessed
 • assessed
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
value (v) [värde]
 • valued
 • value
 • value
 • valued
 • valued
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
evaluate (v) [värdera]
 • evaluated
 • evaluate
 • evaluate
 • evaluated
 • evaluated
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
evaluate (v) [värde]
 • evaluated
 • evaluate
 • evaluate
 • evaluated
 • evaluated
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
evaluate (v) [mening]
 • evaluated
 • evaluate
 • evaluate
 • evaluated
 • evaluated
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
appraise (v) [värde]
 • appraised
 • appraise
 • appraise
 • appraised
 • appraised
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
estimate (v) [värde]
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
bedöma
 • bedömd
estimate
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
bedöma
 • bedömd
judge
 • judged
 • judge
 • judge
 • judged
 • judged
SV Synonymer för bedöma EN Översättningar
slita [göra slut på] travail (arch.)
avsluta [göra slut på] wrap up
besluta [göra slut på] decide
bestämma [göra slut på] determine
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] prearrange
lösa [göra slut på] solve
döma [göra slut på] deem
besegla [göra slut på] seal
bekräfta [göra slut på] corroborate
ordna [göra slut på] put in order
avgöra [göra slut på] determine
överväga [väga] contemplate
skärskåda [väga] scrutinize
pröva [väga] try out
avväga [väga] balance against each other
kritisera [granska] criticise
recensera [granska] review
betygsätta [granska] grade
beräkna [uppskatta] compute