Söktermen bedrock har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
bedrock (n) [geology] berggrund (n) [geology] (u)
bedrock (n) [underground solid rock] urberg (n) [underground solid rock]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för bedrock SV Översättningar
foundation [thing] grundläggning (n)
substructure [thing] underbyggnad (u)
basis [thing] basis (u)
basement [thing] källare (u)
groundwork [thing] grundstomme
grounds [thing] sump (u)
bed [thing] bädd
base [thing] bas (u)
support [base] support (n v)
ground [base] mald
element [base] element {n}
bottom [base] bak (u (informal))
rock [nature] rocka
boulder [nature] stenbumling (n v)
gravel [nature] grusa
precious stone [nature] ädelsten (u)
stone [nature] kärna