Söktermen befria har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
befria (v)[frihet]
 • befriad
liberate (v)[frihet](formal)
 • liberated
 • liberate
 • liberate
 • liberated
 • liberated
befria (v)[to grant freedom from servitude]
 • befriad
enfranchise (v)[to grant freedom from servitude]
 • enfranchised
 • enfranchise
 • enfranchise
 • enfranchised
 • enfranchised
befria (v)[lösgöra]
 • befriad
disengage (v)[lösgöra]
 • disengaged
 • disengage
 • disengage
 • disengaged
 • disengaged
befria (v)[lösgöra]
 • befriad
extricate (v)[lösgöra]
 • extricated
 • extricate
 • extricate
 • extricated
 • extricated
befria (v)[frita]
 • befriad
exempt (v)[frita]
 • exempted
 • exempt
 • exempt
 • exempted
 • exempted
SV Svenska EN Engelska
befria (v)[plats]
 • befriad
rid (v)[plats]
 • ridded
 • rid
 • rid
 • ridded
 • ridded
befria (v)[uppdrag]
 • befriad
relieve (v)[uppdrag]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
befria (v)[frihet] set free (v)[frihet]
befria (v)[djur] set free (v)[djur]
befria (v)[frita]
 • befriad
excuse (v)[frita]
 • excused
 • excuse
 • excuse
 • excused
 • excused
befria
 • befriad
liberate (formal)
 • liberated
 • liberate
 • liberate
 • liberated
 • liberated
befria (v)[uppdrag]
 • befriad
free (v)[uppdrag]
 • freed
 • free
 • free
 • freed
 • freed
befria (v)[plats]
 • befriad
free (v)[plats]
 • freed
 • free
 • free
 • freed
 • freed
befria (v)[allmän]
 • befriad
free (v)[allmän]
 • freed
 • free
 • free
 • freed
 • freed
befria (v)[lösgöra]
 • befriad
disentangle (v)[lösgöra]
 • disentangled
 • disentangle
 • disentangle
 • disentangled
 • disentangled
befria (v)[sinne]
 • befriad
unburden (v)[sinne](formal)
 • unburdened
 • unburden
 • unburden
 • unburdened
 • unburdened
befria (v)[frihet]
 • befriad
release (v)[frihet]
 • released
 • release
 • release
 • released
 • released
befria (v)[djur]
 • befriad
release (v)[djur]
 • released
 • release
 • release
 • released
 • released
befria
 • befriad
extricate
 • extricated
 • extricate
 • extricate
 • extricated
 • extricated
befria set free
befria
 • befriad
unbind
 • unbound
 • unbind
 • unbind
 • unbound
 • unbound
SV Synonymer för befriaEN Översättningar
lösa [frigöra] solve
lösgöra [frigöra] extricate
lossa [frigöra] loosen
fria [frigöra] propose
fritaga [frigöra] acquit (law)
rädda [frigöra] fearing
frälsa [frigöra] save (formal)
avbörda [frigöra] unburden (formal)
avlasta [frigöra] unload
lätta [frigöra] remedy
frigöra [ta loss] free up (v)
avskilja [ta loss] detach
bärga [hjälpa] salvage
bistå [hjälpa] assist
klara [hjälpa] deal with
bevara [hjälpa] conserve
skona [hjälpa] spare
avlägsna [skilja från skal] eliminate (informal)
rensa bort [skilja från skal] weed out
dra av [skilja från skal] deduct