Söktermen befria från har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
befria från (v) [uppdrag] release from (v) [uppdrag]
befria från (v) [uppdrag] liberate from (v) [uppdrag]

SV EN Översättningar för befria

befria (v) [frita]
 • befriad
excuse (v) [frita]
 • excused
 • excuse
 • excuse
 • excused
 • excused
befria (v) [djur]
 • befriad
release (v) [djur]
 • released
 • release
 • release
 • released
 • released
befria (v) [frihet]
 • befriad
release (v) [frihet]
 • released
 • release
 • release
 • released
 • released
befria (v) [sinne]
 • befriad
unburden (v) [sinne] (formal)
 • unburdened
 • unburden
 • unburden
 • unburdened
 • unburdened
befria (v) [to grant freedom from servitude]
 • befriad
enfranchise (v) [to grant freedom from servitude]
 • enfranchised
 • enfranchise
 • enfranchise
 • enfranchised
 • enfranchised
befria (v) [lösgöra]
 • befriad
disentangle (v) [lösgöra]
 • disentangled
 • disentangle
 • disentangle
 • disentangled
 • disentangled
befria (v) [allmän]
 • befriad
free (v) [allmän]
 • freed
 • free
 • free
 • freed
 • freed
befria (v) [plats]
 • befriad
free (v) [plats]
 • freed
 • free
 • free
 • freed
 • freed
befria (v) [uppdrag]
 • befriad
free (v) [uppdrag]
 • freed
 • free
 • free
 • freed
 • freed
befria
 • befriad
liberate (formal)
 • liberated
 • liberate
 • liberate
 • liberated
 • liberated

SV EN Översättningar för från

från off
från (o) [ursprung] of (o) [ursprung]
från (o) [plats] from (o) [plats]
från (o) [tid] from (o) [tid]
från (o) [ursprung] from (o) [ursprung]
från (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
från (o) [ursprung] coming from (o) [ursprung]
från (o) [ursprung] originating from (o) [ursprung]
från from
SV Synonymer för befria från EN Översättningar
lindra [lätta] alleviate
upplösa [lätta] disband
få bukt med [lätta] deal with
smälta [lätta] melt
avlägsna [lätta] eliminate (informal)
driva bort [lätta] dispossess
skingra [lätta] dispel
benåda [ge nåd] pardon
bevara [ge nåd] conserve
skona [ge nåd] spare