Söktermen begäran har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
begäran {n} request
begäran (n v) [act of requesting] {n} request (n v) [act of requesting]
begäran (n) [enträgen bön] {n} appeal (n) [enträgen bön]
begäran (n) [allmän] {n} demand (n) [allmän]
begäran (n) [enträgen bön] {n} entreaty (n) [enträgen bön]
SV Svenska EN Engelska
begäran (n) [enträgen bön] {n} supplication (n) [enträgen bön] (formal)
begäran {n} petition
begäran {n} demand
SV Synonymer för begäran EN Översättningar
petition [anhållan] (u petition
bön [anhållan] (u request
ansökan [anhållan] n application for
hemställan [anhållan] (invariable motion
anspråk [anhållan] n claima
krav [anhållan] n exigency
önskemål [anhållan] n desideratum
önskan [anhållan] n wish
uppmuntran [vädjan] (invariable encouragement
appell [vädjan] (u call
maning [vädjan] (u exhortation
framställning [ansökan] (u exposé
anhållan [ansökan] (invariable petition
böneskrift [ansökan] (u petition
anmaning [uppmaning] demand
fordran [uppmaning] n demand
vädjan [bön] (invariable plea (formal)
upprop [bön] call-over
besvärjelse [bön] (u incantation
invokation [bön] (u invocation