Söktermen begränsa har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
begränsa (v) [avgränsa]
 • begränsad
delimit (v) [avgränsa]
 • delimited
 • delimit
 • delimit
 • delimited
 • delimited
begränsa (v) [avgränsa]
 • begränsad
delimitate (v) [avgränsa]
 • delimitated
 • delimitate
 • delimitate
 • delimitated
 • delimitated
begränsa (v) [inskränka]
 • begränsad
limit (v) [inskränka]
 • limited
 • limit
 • limit
 • limited
 • limited
begränsa (v) [utgifter] cut down (v) [utgifter]
begränsa
 • begränsad
restrict
 • restricted
 • restrict
 • restrict
 • restricted
 • restricted
SV Svenska EN Engelska
begränsa (v) [inskränka]
 • begränsad
restrict (v) [inskränka]
 • restricted
 • restrict
 • restrict
 • restricted
 • restricted
begränsa (v) [to restrain within bounds]
 • begränsad
restrict (v) [to restrain within bounds]
 • restricted
 • restrict
 • restrict
 • restricted
 • restricted
begränsa (v) [utgifter]
 • begränsad
restrict (v) [utgifter]
 • restricted
 • restrict
 • restrict
 • restricted
 • restricted
begränsa (v) [utgifter]
 • begränsad
curtail (v) [utgifter]
 • curtailed
 • curtail
 • curtail
 • curtailed
 • curtailed
begränsa (v) [utgifter] cut back on (v) [utgifter]
begränsa (v) [inskränka]
 • begränsad
confine (v) [inskränka]
 • confined
 • confine
 • confine
 • confined
 • confined
begränsa (v) [val] narrow down (v) [val]
begränsa (v) [gräns]
 • begränsad
define (v) [gräns]
 • defined
 • define
 • define
 • defined
 • defined
begränsa (v) [to force; to compel; to oblige] constrain (v) [to force; to compel; to oblige]
begränsa
 • begränsad
limit
 • limited
 • limit
 • limit
 • limited
 • limited
begränsa
 • begränsad
confine
 • confined
 • confine
 • confine
 • confined
 • confined
SV Synonymer för begränsa EN Översättningar
lokalisera [avgränsa] localize
bestämma [avgränsa] determine
definiera [avgränsa] define
specialisera [avgränsa] specialize
precisera [avgränsa] precise
skilja [utstaka gränser för] discriminate
klippa av [utstaka gränser för] snip
binda [utstaka gränser för] bind
inrama [utstaka gränser för] frame
omsluta [utstaka gränser för] enfold
kanta [utstaka gränser för] fringe
hämma [inskränka] stunt
reducera [inskränka] reducing
modifiera [inskränka] alter
koncentrera [inskränka] concentrate
dämpa [minska] cushion
nedsätta [minska] decry
inskränka [minska] restrict
sakta [minska] slowly
mildra [minska] alleviate