Söktermen behandla någon som om han inte fanns till har 2 resultat
Hoppa till

SVEN Översättningar för behandla

behandla (v)[be in charge of, act on or dispose of] deal with (v)[be in charge of, act on or dispose of]
behandla (v)[folk] deal with (v)[folk]
behandla (v)[procedur] deal with (v)[procedur]
behandla (v)[subjekt] deal with (v)[subjekt]
behandla (v)[svårighet] deal with (v)[svårighet]
behandla (v)[folk]
 • behandlad
handle (v)[folk]
 • handled
 • handle
 • handle
 • handled
 • handled
behandla (v)[föremål]
 • behandlad
handle (v)[föremål]
 • handled
 • handle
 • handle
 • handled
 • handled
behandla (v)[svårighet]
 • behandlad
handle (v)[svårighet]
 • handled
 • handle
 • handle
 • handled
 • handled
behandla
 • behandlad
treat
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v)[folk]
 • behandlad
treat (v)[folk]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated

SVEN Översättningar för någon

någon (o)[indefinit pronomen - mask.] someone (o)[indefinit pronomen - mask.]
någon (a)[indefinit determinant] some (a)[indefinit determinant]
någon (a)[indefinit determinant] a (a)[indefinit determinant]
någon anyone
någon (o)[indef. pron. - frågor] anyone (o)[indef. pron. - frågor]
någon (o)[indef. pron. - nekande meningar] anyone (o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n)[some person] someone (pronoun n)[some person]
någon (o)[indef. pron. - frågor] anybody (o)[indef. pron. - frågor]
någon (o)[indef. pron. - nekande meningar] anybody (o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n)[some unspecified person] somebody (pronoun n)[some unspecified person]

SVEN Översättningar för som

som like (formal)
som (o)[jämförelse] like (o)[jämförelse](formal)
som (o)[konjunktion] like (o)[konjunktion](formal)
som (o)[preposition] like (o)[preposition](formal)
som (o)[som t ex] like (o)[som t ex](formal)
som (o)[sätt] like (o)[sätt](formal)
som (o)[som t ex] such as (o)[som t ex]
som (o)[jämförelse] as (o)[jämförelse]
som (o)[konjunktion] as (o)[konjunktion]
som (o)[liksom] as (o)[liksom]

SVEN Översättningar för om

om (o)[beträffande] concerning (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] regarding (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] about (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] connected with (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] in regard to (o)[beträffande]
om (o)[beträffande] as regards (o)[beträffande]
om ask
om round
om (o)[möjlighet] in case (o)[möjlighet]
om (v n)[If; in case of] should (v n)[If; in case of]

SVEN Översättningar för han

han he
han (o)[pers. pron. - subjekt] he (o)[pers. pron. - subjekt]

SVEN Översättningar för inte

inte (o)[allmän] not (o)[allmän]
inte (contraction n)[do not] don't (contraction n)[do not]
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
inte not

SVEN Översättningar för till

till (o)[allmän] to (o)[allmän]
till (o)[destination] to (o)[destination]
till (o)[förorsakande] to (o)[förorsakande]
till (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
till (o)[indirekt objekt] to (o)[indirekt objekt]
till (o)[nå ända till] to (o)[nå ända till]
till (o)[riktning] to (o)[riktning]
till (o)[till och med] to (o)[till och med]
till by
till (prep adj)[for the purpose of] toward (prep adj)[for the purpose of]