Söktermen beholder har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
beholder (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator] iakttagare (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator] (u)
beholder (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator] åskådare (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator] (u)
beholder (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator] betraktare (n) [someone who observes or beholds; an observer or spectator]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för beholder SV Översättningar
onlooker [spectator] åskådare (u)
witness [spectator] vittna
bystander [spectator] åskådare (u)
eyewitness [spectator] ögonvittne {n}
watcher [spectator] vakterska (u)
viewer [spectator] visare (u)
observer [spectator] iakttagare (u)
spectator [witness] åskådare (u)