Söktermen bekämpa har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
bekämpa (v) [bruk]
 • bekämpad
discourage (v) [bruk]
 • discouraged
 • discourage
 • discourage
 • discouraged
 • discouraged
bekämpa (v) [bruk]
 • bekämpad
fight (v) [bruk]
 • fought
 • fight
 • fight
 • fought
 • fought
bekämpa (v) [fysisk aktivitet]
 • bekämpad
fight (v) [fysisk aktivitet]
 • fought
 • fight
 • fight
 • fought
 • fought
bekämpa (v) [militärisk]
 • bekämpad
fight (v) [militärisk]
 • fought
 • fight
 • fight
 • fought
 • fought
bekämpa
 • bekämpad
combat
 • combated
 • combat
 • combat
 • combated
 • combated
SV Svenska EN Engelska
bekämpa (v) [bruk]
 • bekämpad
combat (v) [bruk]
 • combated
 • combat
 • combat
 • combated
 • combated
bekämpa (v) [militärisk]
 • bekämpad
combat (v) [militärisk]
 • combated
 • combat
 • combat
 • combated
 • combated
bekämpa (v) [militärisk]
 • bekämpad
battle (v) [militärisk]
 • battled
 • battle
 • battle
 • battled
 • battled
bekämpa (v) [fysisk aktivitet] struggle against (v) [fysisk aktivitet]
bekämpa
 • bekämpad
fight
 • fought
 • fight
 • fight
 • fought
 • fought
bekämpa struggle with
SV Synonymer för bekämpa EN Översättningar
sänka [skjuta i sank] turn down
omintetgöra [skjuta i sank] disconcert
grusa [skjuta i sank] gravel
kullkasta [skjuta i sank] upend
förstöra [skjuta i sank] destruct
förhindra [skjuta i sank] inhibit
stjälpa [skjuta i sank] toss off
torpedera [skjuta i sank] torpedo
åtala [ingripa mot] sue
bestraffa [ingripa mot] punish
straffa [ingripa mot] punish
vända sig mot [ingripa mot] become opposed to
opponera sig mot [motsätta sig] oppose
motarbeta [motsätta sig] work against
undertrycka [motsätta sig] repress
angripa [motsätta sig] attack
förfölja [motsätta sig] chase
föra krig mot [kämpa mot] wage war on
strida mot [kämpa mot] militate against (formal)
förneka [neka till] gainsay