Söktermen bekräfta har 27 resultat
SV Svenska EN Engelska
bekräfta (v) [post] acknowledge (v) [post]
bekräfta attested
bekräfta (v) [argument] give strength to (v) [argument]
bekräfta (v) [rättsvetenskap] validate (v) [rättsvetenskap] (formal)
bekräfta (v) [check the validity of] validate (v) [check the validity of] (formal)
SV Svenska EN Engelska
bekräfta (v) [försäkra] approve (v) [försäkra]
bekräfta (v) [officiellt förklara] attest (v) [officiellt förklara]
bekräfta (v) [överenskommelse] seal (v) [överenskommelse]
bekräfta (v) [överenskommelse] clinch (v) [överenskommelse]
bekräfta (v) [information] vouch for (v) [information]
bekräfta (v) [information] assure (v) [information]
bekräfta (v) [officiellt förklara] certify (v) [officiellt förklara]
bekräfta (v) [information] certify (v) [information]
bekräfta (v) [sanning] corroborate (v) [sanning]
bekräfta (v) [To confirm or support with additional evidence] corroborate (v) [To confirm or support with additional evidence]
bekräfta (v) [to assure] confirm (v) [to assure]
bekräfta (v) [sanning] confirm (v) [sanning]
bekräfta (v) [försäkra] confirm (v) [försäkra]
bekräfta (v) [sanning] bear out (v) [sanning]
bekräfta (v) [försäkra] sanction (v) [försäkra]
bekräfta (v) [sanning] support (v) [sanning]
bekräfta (v) [argument] support (v) [argument]
bekräfta (v) [argument] underpin (v) [argument]
bekräfta substantiate
bekräfta endorse
bekräfta confirm
bekräfta vouch
SV Synonymer för bekräfta EN Översättningar
stödja [motivera] endorse
styrka [motivera] (u corroborate
belägga [motivera] secure
basera [motivera] found
bevittna [intyga] testyfy
ratificera [intyga] confirm
stadfästa [intyga] ratify (formal)
konfirmera [intyga] confirm
godkänna [intyga] pass a test
kontrasignera [intyga] countersign
signera [intyga] sign
skriva under [intyga] underwrite (formal)
slita [göra slut på] travail (arch.)
avsluta [göra slut på] wrap up
besluta [göra slut på] decide
bestämma [göra slut på] determine
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] prearrange
lösa [göra slut på] solve
bedöma [göra slut på] estimate