Söktermen bekräftelse har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
bekräftelse (u) affirmation
bekräftelse (n) [svar] (u) affirmation (n) [svar]
bekräftelse (n) [svar] (u) affirmative (n) [svar]
bekräftelse (n) [erkännande] (u) acknowledgement (n) [erkännande]
bekräftelse (n) [erkännande] (u) avowal (n) [erkännande] (formal)
SV Svenska EN Engelska
bekräftelse (n) [erkännande] (u) acknowledgment (n) [erkännande]
bekräftelse (n) [rättsvetenskap] (u) approval (n) [rättsvetenskap]
bekräftelse (n) [rättsvetenskap] (u) endorsement (n) [rättsvetenskap]
bekräftelse (n) [rättsvetenskap] (u) sanction (n) [rättsvetenskap]
bekräftelse (n) [rättsvetenskap] (u) seal of approval (n) [rättsvetenskap]
bekräftelse (n) [indicator] (u) confirmation (n) [indicator]
bekräftelse (n) [uttalande] (u) confirmation (n) [uttalande]
bekräftelse (n) [uttalande] (u) corroboration (n) [uttalande]
bekräftelse (n) [sanning] (u) substantiation (n) [sanning]
bekräftelse (u) confirmation
SV Synonymer för bekräftelse EN Översättningar
belägg [bevis] n proof
konfirmation [bevis] (u confirmation
sanktion [stadfästelse] (u sanction
vittnesbörd [belägg] testimony
tecken [belägg] n character
symtom [belägg] (u symptom
kriterium [belägg] n criterion
bestyrkande [belägg] n authentication
bevis [belägg] n certifications
prov [tecken] n test
intyg [vittnesmål] certificate
förbindelse [förklaring] (u alliance
påstående [förklaring] n assertion
bedyrande [förklaring] n declaration
ed [förklaring] (u oath
affidavit [förklaring] (invariable affidavit
försäkran [förklaring] (u (invariable) assurance
betyg [vittnesbörd] n certificate
attest [vittnesbörd] (u attestation (formal)
dokument [vittnesbörd] n document