Söktermen bemödande har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
bemödande (n) [försök] {n} endeavor (n) [försök]
bemödande (n) [allmän] {n} effort (n) [allmän]
bemödande (n) [försök] {n} effort (n) [försök]
bemödande {n} exertion
bemödande (n) [allmän] {n} exertion (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
bemödande (n) [försök] {n} try (n) [försök]
bemödande (n) [försök] {n} attempt (n) [försök]
bemödande (n) [försök] {n} striving (n) [försök]
bemödande {n} effort
SV Synonymer för bemödande EN Översättningar
besvär [arbete] n inconveniences
omak [arbete] trouble
släp [arbete] n train
vedermöda [arbete] tribulation
knog [arbete] n toil
göra [arbete] err (formal)
strävan [arbete] (u (invariable) aspiration
besvärlighet [arbete] (u strenuousness
svårighet [arbete] (u crux
ansträngning [arbete] (u exertion
möda [arbete] (u pains
strapats [möda] hardship
press [möda] (u press
påfrestning [möda] (u stress
anspänning [möda] tension
försök [möda] n attempts
antydan [ansats] (invariable hint
vågstycke [ansats] n venture