Söktermen bemyndiga har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
bemyndiga
 • bemyndigad
authorize
 • authorized
 • authorize
 • authorize
 • authorized
 • authorized
bemyndiga (v)[tillåtelse]
 • bemyndigad
authorize (v)[tillåtelse]
 • authorized
 • authorize
 • authorize
 • authorized
 • authorized
bemyndiga (v)[tillåtelse]
 • bemyndigad
entitle (v)[tillåtelse]
 • entitled
 • entitle
 • entitle
 • entitled
 • entitled
bemyndiga (v)[tillåtelse] give the right to (v)[tillåtelse]
bemyndiga (v)[tillåtelse]
 • bemyndigad
empower (v)[tillåtelse]
 • empowered
 • empower
 • empower
 • empowered
 • empowered
SV Svenska EN Engelska
bemyndiga (v)[tillåtelse]
 • bemyndigad
commission (v)[tillåtelse]
 • commissioned
 • commission
 • commission
 • commissioned
 • commissioned
bemyndiga (v)[tillåtelse]
 • bemyndigad
enable (v)[tillåtelse]
 • enabled
 • enable
 • enable
 • enabled
 • enabled
bemyndiga
 • bemyndigad
empower
 • empowered
 • empower
 • empower
 • empowered
 • empowered
SV Synonymer för bemyndigaEN Översättningar
legitimera [stadfästa] legitimatize
rekommendera [stadfästa] recommend
befullmäktiga [stadfästa] accredit
godkänna [stadfästa] pass a test
ge tillåtelse till [stadfästa] grant permission to
auktorisera [stadfästa] enable
stadfästa [göra laglig] ratify (formal)
fastställa [göra laglig] establish
anförtro [lämna] confide
delegera [lämna] delegate
överlåta [lämna] devolve
ackreditera [ge diplomatisk fullmakt] accredit to
ge tillstånd [ge tillåtelse] license
medge [ge tillåtelse] accord
samtycka till [ge tillåtelse] think well of
bifalla [ge tillåtelse] approve
låta [ge tillåtelse] suffer
lova [ge tillåtelse] pledge
gå med på [ge tillåtelse] admit
tillåta [ge tillåtelse] suffer