Söktermen beräkning har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
beräkning (n)[kalkyl](u) estimation (n)[kalkyl]
beräkning (u) calculation
beräkning (n)[act or process of calculating](u) calculation (n)[act or process of calculating]
beräkning (n)[kalkyl](u) calculation (n)[kalkyl]
beräkning (n)[matematik](u) calculation (n)[matematik]
SV Svenska EN Engelska
beräkning (n)[nedsättande](u) calculation (n)[nedsättande]
beräkning (n)[matematik](u) computation (n)[matematik]
beräkning (n)[matematik](u) computations (n)[matematik]
beräkning (n)[matematik](u) reckoning (n)[matematik]
beräkning (n v)[(archaic) reckoning, calculation](u) account (n v)[(archaic) reckoning, calculation]
beräkning (n)[matematik](u) numeration (n)[matematik]
beräkning (u) account
SV Synonymer för beräkningEN Översättningar
biavsikt [dolt motiv] ulterior purpose
baktanke [dolt motiv] (u ulterior motive
eftertanke [övervägande] reflection
plan [övervägande] (u blue-print
spekulation [övervägande] (u speculation
ritningar [övervägande] drawings
ritning [övervägande] (u technical drawing
kalkyl [uträkning] (u calculation
uppskattning [uträkning] (u estimation
värdering [uträkning] (u appraisal
förutsägelse [uträkning] (u prediction
politik [baktanke] (u policy
hållning [inriktning] (u carriage
målsättning [inriktning] (u target
uträkning [inriktning] (u calculation
inställning [inriktning] (u attitude
taktik [inriktning] (u tactics
handlande [inriktning] (invariable shopper
policy [inriktning] (u policy
ändamål [mål] n purpose