Söktermen berätta har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
berätta (v)[historia]
 • berättad
describe (v)[historia]
 • described
 • describe
 • describe
 • described
 • described
berätta (v)[historia] tell about (v)[historia]
berätta (v)[historia]
 • berättad
relate (v)[historia](formal)
 • related
 • relate
 • relate
 • related
 • related
berätta
 • berättad
narrate (formal)
 • narrated
 • narrate
 • narrate
 • narrated
 • narrated
berätta (v)[historia]
 • berättad
narrate (v)[historia](formal)
 • narrated
 • narrate
 • narrate
 • narrated
 • narrated
SV Svenska EN Engelska
berätta (v)[historia]
 • berättad
tell (v)[historia]
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
berätta (v)[historia]
 • berättad
recount (v)[historia](formal)
 • recounted
 • recount
 • recount
 • recounted
 • recounted
berätta
 • berättad
recount (formal)
 • recounted
 • recount
 • recount
 • recounted
 • recounted
berätta
 • berättad
tell
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
SV Synonymer för berättaEN Översättningar
meddela [förtälja] impart
omtala [förtälja] mention
skildra [förtälja] depict
anföra [förtälja] adduce
framställa [förtälja] pose
redogöra för [förtälja] give an account of
relatera [förtälja] recount (formal)
dra [förtälja] skedaddle (informal)
rapportera [förtälja] report
referera [förtälja] report
säga [omtala] tell
upplysa [underrätta] enlighten
delge [underrätta] convey (formal)
informera [underrätta] inform
hälsa [underrätta] greet
tillkännage [underrätta] notify
offentliggöra [underrätta] give notice
kungöra [underrätta] divulge
anslå [underrätta] assign
yttra [omnämna] utter