Söktermen beslut har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
beslut (n) [avgörande] (u) conclusion (n) [avgörande]
beslut (n) [överenskommelse] (u) conclusion (n) [överenskommelse]
beslut (n) [allmän] (u) resolution (n) [allmän]
beslut (u) decision
beslut (n) [allmän] (u) decision (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
beslut (n) [avgörande] (u) decision (n) [avgörande]
beslut (n) [choice or judgement] (u) decision (n) [choice or judgement]
beslut (n) [mål] (u) determination (n) [mål]
beslut (n) [mål] (u) firm intention (n) [mål]
beslut (u) determination
SV Synonymer för beslut EN Översättningar
avgörande [utslag] n decisive
bestämmande [avgörande] decisive
resolution [avgörande] resolution
dekret [avgörande] n fiat
överenskommelse [avgörande] (u agreement
utslag [avgörande] n verdict (informal)
dom [avgörande] (u they
föresats [avgörande] purpose
kungörelse [avgörande] (u edict
förordning [avgörande] (u ordinance (formal)
åläggande [avgörande] n injunction
bestämmelse [avgörande] (u regulation
tillkännagivande [meddelande] n announcement
proklamation [meddelande] (u pronouncement
anmälan [meddelande] (invariable announcement
deklaration [meddelande] (u tax return
edikt [meddelande] edict
stadga [meddelande] (u ordinance (formal)
påbud [meddelande] n fiat
författning [meddelande] (u constitution